Alapozó terápiás foglalkozásról

Az alapozó terápia komplex módon közelíti meg az idegrendszert, így egészen az alapoktól (csecsemőkor) indulva, és azokat folyamatosan érintve, haladunk tovább a rendkívül bonyolult mozgássorok, és kognitív funkciók összekapcsolásához. A csecsemőkori kis- és nagymozgásokkal, az egyensúlyi rendszer tudatos terhelésével, a folyamatos alapos térbejárásokkal (térbeli orientációs gyakorlatokkal), az egyszerű és összetett keresztező mozgásokkal, az egyre nehezedő mozgássorokkal (szeriális gyakorlatokkal), valamint az ezekre épülő ritmus feladatokkal (mondóka, taps, lépés), a több komponensű feladatokkal, és az ezeket színesítő beszéd- és kézügyességet fejlesztő gyakorlatokkal, a rugalmasságot, és a kondíciót növelő terhelésekkel, és ezek sokszínű kombinációjával érünk el sikereket a csoporttal.

Kik vehetnek részt a terápiában?

  • akik részt vettek az előzetes felmérésen,
  • betöltötték az ötödik életévüket,
  • szociálisan érettek a csoportba illesztéshez,
  • megfelelő a beszédészlelésük, és -értésük,
  • heti 2×90 percben terhelhetőek.

Hány fős egy csoport?

Az alapozó terápiás csoportok létszáma maximum 6 fő.